Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Βιομηχανία

Διοικητικά

Δικαιώματα


Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις


Π.Δ. 294/1988


Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"


Ν.

Βιομηχανία

NEW Π.Δ..44/29.03.2013-ΦΕΚ82/Α/08.04.2013 "Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας"

Ν.3982/2011-ΦΕΚ143/Α/17.6.2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15-ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

JoomShaper