Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά

NEW Ενημερωτικό δελτίο "Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ με Ν. 4152/2013, όπως ισχύει" και απαιτούμενα έγγραφα

Έγγραφο Φ.80000/οικ.1647/27/11.03.2013 "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος από 1/1/2013 και εφεξής"

Επείγουσα Ειδική Απογραφή από 1-2-2013 έως 28-2-2013 για χήρες/χήρους, τέκνα γεννηθέντα μέχρι 31-12-2000, άγαμες θυγατέρες, γονείς, αδελφούς/αδελφές, διαζευγμένες

Πίνακας προϋποθέσεων συνταξιοδότησης "παλαιών" ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92)

Εγκύκλιος 56/Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/138/1000831/12.12.2012/Ο.Α.Ε.Ε. "Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992"

Έγγραφο Φ.80000/οικ.26985/852/21.11.2012 "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής"

JoomShaper