Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Τροποποιητικές αποφάσεις αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» και παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», εκδόθηκαν από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι ακόλουθες τροποποιητικές αποφάσεις των από 9/10/2014 αποφάσεων υπαγωγής και απόρριψης αιτήσεων. 

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία αποστολής των

Τροποποίηση της ΚΥΑ “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»"

Κ.Υ.Α. 13/12-01/9155/799/22.05.2014/Υπ.Αν.Αν.-Υπ.Π.Ε.Κ.Α. "Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Α.Π.13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. 13/12-01/18674/1345/11.10.2013 απόφαση και ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf)Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf412 Kb1202 Μεταφορτώσεις

Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 14-1-2014) του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Αναρτάται το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Η διαδικασία ένταξης αντλιών θερμότητας στο μητρώο συνεχίζεται και το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μητρώο Επιλέξιμων

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

ΠΟΛ 1019/04.02.2013/ΥΠ. ΟΙΚ. "Διευκρινίσεις επί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»"

Ενεργειακοί επιθεωρητές

NEW Άρθρο 31 Ν.4111/2013-Φ.Ε.Κ. 18/Α/25.01.2013 "Ρυθμίσεις ενεργειακών επιθεωρητών"
 
Έγγραφο 54/10.01.2013/Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. "Ανανέωση προσωρινών αδειών Ενεργειακού επιθεωρητή"
 
4.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου-Φ.Ε.Κ.237/Α/5.12.2012 "Ενεργειακοί Επιθεωρητές" (Άρθρο 13)
 
Υ.Α 2203-ΦΕΚ369/Υ.Ο.Δ.Δ./31-7-2012) "Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών"
 

JoomShaper