Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Τροποποίηση της ΚΥΑ “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»"

Κ.Υ.Α. 13/12-01/9155/799/22.05.2014/Υπ.Αν.Αν.-Υπ.Π.Ε.Κ.Α. "Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Α.Π.13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. 13/12-01/18674/1345/11.10.2013 απόφαση και ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf)Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf412 Kb848 Μεταφορτώσεις
JoomShaper