Τροποποίηση της ΚΥΑ “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»"

Γονική Κατηγορία: Επαγγελματικά Κατηγορία: Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εμφανίσεις: 1466

Κ.Υ.Α. 13/12-01/9155/799/22.05.2014/Υπ.Αν.Αν.-Υπ.Π.Ε.Κ.Α. "Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Α.Π.13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. 13/12-01/18674/1345/11.10.2013 απόφαση και ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf)Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf412 Kb848 Μεταφορτώσεις