Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Εγγραφή στα ΜΕΚ νέων ειδικοτήτων Μηχανικών

Π.Δ. 90/04.06.2014-Φ.Ε.Κ. 138/Α/13.06.2014 "Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (Α΄116)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf)ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf132 Kb820 Μεταφορτώσεις

Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού επί των σ/ν για την τροποποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

Γνωμοδότηση 34/2014/23.01.2014/ΕΠ.ΑΝΤ. "Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους - Τοπογράφους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων - Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς. 


Τα επαγγελματικά δικαιώματα

JoomShaper