Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Εγγραφή στα ΜΕΚ νέων ειδικοτήτων Μηχανικών

Π.Δ. 90/04.06.2014-Φ.Ε.Κ. 138/Α/13.06.2014 "Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (Α΄116)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf)ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf132 Kb830 Μεταφορτώσεις
JoomShaper