Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Λοιπά

Κατάργηση-αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους

Έγγραφο Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014/ΓΓΚΑ "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (Α΄ 85). Κατάργηση-αντικατάστασηδιατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους"

Τεχνικά επαγγέλματα

ΚΥΑ 8442/561/ΦΓ.9.6.4./03.07.2013-ΦΕΚ 1644/Β/03.07.2013 "Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.

Προγράμματα κατάρτισης

Συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων & εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε προγράμματα καταρτισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εξειδίκευση σε θέματα απασχόλησης των μηχανικών

Αίτηση συμμετοχής

Μηχανικοί Επιθεωρητές Μεταποιητικών Εγκαταστάσεων

Π.Δ. 126-Φ.Ε.Κ. 227/Α/16.11.2012 "Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν

Σελίδα 1 από 2

JoomShaper