Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Λοιπά

Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από Μηχανικούς υπηκόους της Ε.Ε. και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων

ΚΥΑ 36662/ΙΑ (ΦΕΚ 1122/Β/10-11-12)

"Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010"

ΚΥΑ 36650/ΙΑ (ΦΕΚ 1122/Β/10-11-12)

"Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων

Σελίδα 2 από 2

JoomShaper