Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Υγιεινή και Ασφάλεια

NEW ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2012 (ΦΕΚ 91/Α/19-4-12)

"Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003)"

Κ.Υ.Α. Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ-343 Β')

(Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 592Β΄/7-7-95) Υγειονομική διάταξη "περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

JoomShaper