Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά

Από 20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

ΠΟΛ 1051/06.03.2014/ΓΓΔΕ-ΦΕΚ 635Β/13.03.2014 "1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών

Οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων το 2014

Υ.Α. ΠΟΛ1070/07.03.2014Υφ. Οικ.-ΦΕΚ 580/Β/10.03.2014 "Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014

Τις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014, καθορίζει με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1070/7.3.2014 το Υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται

Τα νέα έντυπα Ε7, Ε20 και Ε21 και οι προθεσμίες υποβολής

Την απόφαση που ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε7−Φ−01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Έντυπο Ε20/TAXIS) και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Έντυπο Ε21/TAXIS)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων E3 και Ε5 οικονομικού έτους 2014

ΠΟΛ 1054/2014/17.02.2014/ΓΓΔΕ "Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων οικονοµικού έτους 2014: α) ∆ηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Ε3)"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Οδηγίες συμπλήρωσης Ε5 και Ε3 (ΠΟΛ 1054-2014).pdf)Οδηγίες συμπλήρωσης Ε5 και Ε3 (ΠΟΛ 1054-2014).pdf158 Kb893 Μεταφορτώσεις

Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και τρόπος απόδοσης

ΠΟΛ 1025/20.01.2014/ΓΓΔΕ-ΦΕΚ 211/Β/04.02.2014 "Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της §4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Προκαταβολή φόρου (ΦΕΜ).pdf)Προκαταβολή φόρου (ΦΕΜ).pdf155 Kb933 Μεταφορτώσεις

Σελίδα 7 από 9

JoomShaper