Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά

Φορολογικά

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1186/2012/ΥΠΟΙΚ  «Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους

Κατάργηση-αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους

Έγγραφο Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014/ΓΓΚΑ "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (Α΄ 85). Κατάργηση-αντικατάστασηδιατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους"

Τεχνικά επαγγέλματα

ΚΥΑ 8442/561/ΦΓ.9.6.4./03.07.2013-ΦΕΚ 1644/Β/03.07.2013 "Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.

Σελίδα 8 από 9

JoomShaper