Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Περιβαλλοντικά

Διαδικασίες γνωμοδοτήσεων, ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του στη διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄

ΚΥΑ 1649/45/14.01.2014 Υπ. Εσ., ΠΕΚΑ "Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Υπουργική Απόφαση για τις προδιαγραφές Μελετών Περιβάλλοντος

Υ.Α. 170225/20.01.2014/Υπ. ΠΕΚΑ "Εξειδίκευση των περιεχομένων ων φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β ́ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών κατηγορίας Β

Κ.Υ.Α. Υπ. Α.Αν.-Π.Ε.ΚΑ. 171914/21.11.2013-Φ.Ε.Κ. 3072/Β/03.12.2013 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει."

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Συτήματα περιβαλλοντικών υποδομών (4η ομάδα).pdf)Συτήματα περιβαλλοντικών υποδομών (4η ομάδα).pdf314 Kb1304 Μεταφορτώσεις

Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις για υδραυλικά έργα κατηγορίας Β

Κ.Υ.Α. Υπ. ΕΣ.-Α.Αν.-Α.Α.Τ.-Υ.Με.Δι.-Π.Ε.ΚΑ. 171923/20.11.2013-Φ.Ε.Κ. 3071/Β/03.12.2013 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υδραυλικά έργα.pdf)Υδραυλικά έργα.pdf287 Kb1407 Μεταφορτώσεις

Περιβαλλοντικά

NEW Υ.Α  Υ.Π.Ε.Κ.Α οικ. 166476/25.2.2013 (Φ.Ε.Κ. 595/Β/14.3.2013) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντις, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4

Σελίδα 1 από 6

JoomShaper