Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις για υδραυλικά έργα κατηγορίας Β

Κ.Υ.Α. Υπ. ΕΣ.-Α.Αν.-Α.Α.Τ.-Υ.Με.Δι.-Π.Ε.ΚΑ. 171923/20.11.2013-Φ.Ε.Κ. 3071/Β/03.12.2013 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υδραυλικά έργα.pdf)Υδραυλικά έργα.pdf287 Kb974 Μεταφορτώσεις
JoomShaper