Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-7-2011

Έγγραφο 925/24.02.14/ΓΓΧΑΠ "Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-07-2011"

JoomShaper