Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Νομοθεσία

Εγγραφή στα ΜΕΚ νέων ειδικοτήτων Μηχανικών

Π.Δ. 90/04.06.2014-Φ.Ε.Κ. 138/Α/13.06.2014 "Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (Α΄116)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf)ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf132 Kb540 Μεταφορτώσεις

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων

Εγκύκλιος 69230/Α3/06.05.2014/ΓΓΘ-ΓΓΧΑΠ-ΓΓΠΠ-ΓΓΔΥ "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων"

 

 

 

Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.05.2014/Υπ. Αν.Αν., Υπ. Υ.Με.Δι., Αν. Υπ. Π.Ε.Κ.Α./Φ.Ε.Κ. 1457/Β/05.06.2014 "Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Παράλληλη εφαρμογή EC και εθνικών κανονισμών.pdf)Παράλληλη εφαρμογή EC και εθνικών κανονισμών.pdf272 Kb557 Μεταφορτώσεις

Σύνδεση αυθαιρέτων του ν. 4178/13 με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Έγγραφο 6883/28.05.2014/Δ.Ο.Κ.Κ. "Σύνδεση αυθαιρέτων του ν. 4178/13 με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας.pdf)Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας.pdf87 Kb1669 Μεταφορτώσεις

Σελίδα 6 από 32

JoomShaper