Η εξέλιξη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πολιτικών µηχανικών σε σχέση µε τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους-Μέρος 2ο

Εμφανίσεις: 1440

Μπορείτε να διαβάσετε το 2ο μέρος του κειμένου για την εξέλιξη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πολιτικών µηχανικών σε σχέση µε τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους του συνάδελφου και μέλους του ΣΜΜΙΔΕ Τριαντάφυλλου Σφυρή, Πολιτικού Μηχανικού με τίτλο «Από  την  ίδρυση  του  πρώτου "πολυτεχνείου" μέχρι  την ίδρυση του "Ελληνικού  Πολυτεχνικού  Συλλόγου"».