Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Χαιρετισμός

Μετά από έξι χρόνια λειτουργίας του Σ.Μ.ΜΙΔ.Ε, συνεχούς παρουσίας και ενασχόλησής του με όλα τα καίρια ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον κλάδο, το νέο Δ.Σ., αξιοποιώντας το έργο των προηγούμενων Διοικήσεων και στηριζόμενο στην εμπειρία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, επιδιώκει να προσδώσει στο σύλλογο τη δυναμική που του αρμόζει, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε, όπως:

  • Ο συντονισμός της δραστηριότητας των μελών του για τη βελτίωση και ανάδειξη του έργου τους.
  • Η κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
  • Η σύσφιξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη του.
  • Η συμμετοχή στα κοινά και η συμβολή στην επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης τους.

Οι συνθήκες που βιώνουμε, ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει, (αλλαγή ολόκληρης σχεδόν της πολεοδομικής νομοθεσίας και ανάληψη όλο και περισσότερων ευθυνών από τους μηχανικούς) επιβάλλουν σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση του γνωστικού αντικειμένου του κάθε κλάδου, εγρήγορση, ετοιμότητα, συσπείρωση, συνεργασία και συναδελφική αλληλεγγύη ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση  και να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

 

Το  
Δ.Σ.

JoomShaper