Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή σε 13 Περιφέρειες

Με 3 αποφάσεις αναρτητέες στο διαδίκτυο, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των πράξεων του Προγράμματος για την «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» για τις 13 περιφέρειες.

Με την ανακοίνωση των 3 αποφάσεων που αφορά συνολικά 4.928 ενεργειακούς επιθεωρητές, επιβεβαιώνεται και επίσημα η ολοκλήρωση των συνολικών πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ), δεδομένου ότι:

  • Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων (100,00% υλοποίησης των στόχων/δεικτών των Πράξεων), όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά Τεχνικά Δελτία/Αποφάσεις Ένταξης και επαληθεύτηκε η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών τους,

  • Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο των Πράξεων όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΟΠΣ,

  • Οι δικαιούχοι τήρησαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με την απόφαση υπαγωγής της Πράξης και συμμορφώθηκαν σε τυχόν συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Οι 3 αποφάσεις είναι οι παρακάτω:

  1. Απόφαση για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

  2. Απόφαση για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

  3. Απόφαση για τις Περιφέρειες Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας

Πηγή

JoomShaper