Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Τοποθέτηση ΣΜΜΙΔΕ στα πλαίσια του Υποέργου 19 «Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών Ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ»

Την Τετάρτη 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΕΒ ενημερωτική συνάντηση που αφορούσε αποκλειστικά τα Σωματεία της, με θέμα την υλοποίηση του υποέργου 19 «Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών Ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ». Στα πλαίσια της συνάντησης η ΟΕΒ Ξάνθης παρακάεσει κάθε Σωματείο να απευθύνει στα μέλη του ΔΣ της ΟΕΒΕ Ξάνθης μια ερώτηση/τοποθέτηση προς τους Βουλευτές Ν. Ξάνθης, με τους οποίους πολύ σύντομα θα γίνουν συναντήσεις. Η τοποθέτηση του ΣΜΜΙΔΕ είχε ως εξής:

Ο Σύλλογός μας αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς τόσο ΑΕΙ (Διπλωματούχοι, μέλη του ΤΕΕ) όσο και ΤΕΙ (Πτυχιούχοι, μέλη του ΕΕΤΕΜ). Είμαστε μελετητές ιδιωτικών ή/και δημοσίων έργων και μερικοί ταυτόχρονα και εργολήπτες.

Ένα από τα αντικείμενα της δουλείας μας είναι και η διεκπεραίωση έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για άλλους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέλη του ΟΕΒΕ όπως αρτοποιούς, εστιάτορες, κουρείς, μηχανικούς αυτοκινήτων, πρατηριούχους καυσίμων κ.α.

Κατά τις παραπάνω διαδικασίες ως ενδιάμεσοι εμπλεκόμενοι μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών και των υπηρεσιών του δημοσίου που αδειοδοτούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, εντοπίσαμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά σειρά προβλημάτων που άλλα επιλύονται με επιπλέον επιβάρυνση (χρηματική και χρονική) και άλλα με τροποποίηση των αρχικών επιχειρηματικών πλάνων. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναλαμβάνουμε και επιπλέον ευθύνες για πράγματα που δεν είναι ξεκάθαρα εξακριβωμένα (π.χ. νομιμότητα χώρων, πιστοποίηση μηχανημάτων κ.α.).

Κύρια αιτία των παραπάνω προβλημάτων είναι η απαρχαιωμένη πολυνομία, που διέπει τη λειτουργία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και η έλλειψη συνεννόησης και άμεσης πρόσβασης στα αρχεία των εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών. Όπως π.χ. η νομοθεσία περί αρτοποιείων που ξεκινά το 1934 (ΠΔ/25-8-34) και βρίσκονται ακόμα σε ισχύ αποσπάσματα των άρθρων του ΠΔ, ή των συνεργείων αυτοκινήτων (ΒΔ-465/70) με πληθώρα τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και ακυρώσεων Νόμων, Βασιλικών και Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων και Εγγράφων. Αποτέλεσμα αυτών είναι η αυθαίρετη ερμηνεία των διατάξεων από κάθε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί έλεγχο και η προσκόμιση «αχρείαστων» δικαιολογητικών που αντανακλάται σε καθυστερήσεις και στρεβλώσεις στην επιχειρηματική προσπάθεια των ενδιαφερομένων.

Η μέχρι πρότινος «λύση» στην γραφειοκρατία αυτή δόθηκε με την απλοποίηση των διαδικασιών σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος πολίτης δε χρειάζεται να καταθέτει προς έλεγχο στην υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά παρά μόνο να γνωστοποιεί σ’ αυτήν την έναρξη της δραστηριότητας του. Η υποχρέωση όμως της συλλογής των δικαιολογητικών παραμένει και πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εργασίας για οποιονδήποτε έλεγχο προκύψει είτε από υπηρεσίες του δημοσίου είτε από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης. Δηλαδή, ελαχιστοποιήθηκε τυπικά η επαφή με το δημόσιο και όχι ουσιαστικά. Ο όγκος των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν μειώθηκε και δεν ξεκαθάρισε η εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Η λογική αντιμετώπιση των παραπάνω είναι πρώτον η άμεση κωδικοποίηση της νομοθεσίας και δεύτερον η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η κωδικοποίηση θα οδηγήσει σε ένα ενιαίο κείμενο το οποίο θα τροποποιείται προγραμματισμένα και σε ετήσια βάση αυτούσιο (π.χ. Υγειονομικός Κανονισμός έτους 2015, 2016 κλπ) χωρίς να αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Η ελαχιστοποίηση των δικαιολογητικών μπορεί να επιτευχθεί  μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας βάσης δεδομένων των δημόσιων φορέων όπου η κάθε αδειοδοτούσα αρχή θα μπορεί να ελέγχει από μόνη της την κάλυψη των προϋποθέσεων λειτουργίας μιας δραστηριότητας (π.χ. το εάν η ιδιοκτησία βρίσκεται σε δασική ή μη έκταση, σε αρχαιολογικό ή μη χώρο).

Με τα παραπάνω θα διαμορφωθεί το πολυαναμενόμενο κλίμα για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την πραγματική ανάπτυξη της χώρας.                                                     

Με Εκτίμηση 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ψωμιάδης Κωνσταντίνος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση ΣΜΜΙΔΕ για υποέργο 19.pdf)Τοποθέτηση ΣΜΜΙΔΕ για υποέργο 19.pdf226 Kb634 Μεταφορτώσεις
JoomShaper