Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Οι θέσεις του ΣΜΜΙΔΕ για το ν/σ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Ο ΣΜΜΙΔΕ με αφορμή το κάλεσμα του αν. υπουργού Π.Εν. κ. Ιωάννη Τσιρώνη προς τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, συμμετείχε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Οι θέσεις του συλλόγου κατά άρθρο του σχεδίου νόμου διαμορφώνονται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 1

Καλό είναι το παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος να θεσπιστεί με διαφορετικό νόμο και μόνο μετά τη στελέχωσή του και την ολοκλήρωση πιλοτικής λειτουργίας του να συνδεθεί με τα υπόλοιπα κεφάλαια του νομοσχεδίου.

ΑΡΘΡΟ 6

§1α και §1β Προτείνουμε την κατάργηση της γνωμοδότηση του ΣΑ για ορισμένα ειδικά κτίρια, όπως τις αποθήκες. Για τις περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών σε περιοχές ή κτίρια που απαιτείται, εκτός από τη γνωμοδότηση του ΣΑ, και η έγκριση άλλων υπηρεσιών (π.χ. Υπ.Πο.Α., Υπ.Εν. ή Υ.Μα.Θ.), προτείνουμε η μελέτη να εξετάζεται από μία ενιαία επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8

Στα μητρώα προτείνουμε να εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν μία από τις προϋποθέσεις, διότι σε περιφερειακές ενότητες της επαρχίας ενδέχεται να μην υπάρχει αρχιτέκτονας που να πληροί δύο από τις προϋποθέσεις. Το πρόβλημα αυτό υπήρχε και στο Ν.4030 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκροτηθούν ΣΑ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος παρατάθηκε η θητεία των ΕΠΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 20

§1β Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που τα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο του ιδιοκτήτη ούτε σε εκείνο της ΥΔΟΜ. Στις περιπτώσεις που ο αρμόδιος, κατά το ΠΔ 114/2005, φορέας αδυνατεί να προβεί σε ανασύσταση φακέλου της οικοδομικής άδειας, προτείνουμε να γίνονται δεκτά τα σχέδια που έχουν επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 44

§1 Πρέπει να γίνει σαφές σε όλες τις Υ.ΔΟΜ. ότι στην έγγραφη προ 48 ωρών ενημέρωση δεν πραγματοποιείται έλεγχος προσκομιζόμενων στοιχείων, όπως έχει καταλήξει να γίνεται σε ορισμένες ΥΔΟΜ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει τις εργασίες 48 ώρες μετά την υποβολή της έγγραφης ενημέρωσης. Παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση ανά Υ.ΔΟΜ.

Να ληφθεί μέριμνα για την αδειοδότηση χώρων λατρείας άλλων θρησκειών πέραν της Ορθόδοξης Χριστιανικής.

§2ιβ και §2ιγ Δεν είναι σαφές ποια είναι η περίπτωση Β΄.

§5 Γίνεται αναφορά για έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης ενώ το ν/σ αναφέρεται σε οικοδομική άδεια και προέγκριση οικοδομικής άδειας

ΑΡΘΡΟ 45

§1 Δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη για τη διαδικασία που θα ακολουθείται μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ.

ΑΡΘΡΟ 47

§1β Προτείνουμε το τοπογραφικό διάγραμμα να μην είναι θεωρημένο ως προς τους όρους δόμησης, καθώς κατά τον έλεγχο του τοπογραφικού ουσιαστικά θεωρούνται οι όροι δόμησης.

§1γ Να αποσαφηνιστεί ποιο είναι το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και να τεθούν όρια ως προς το πρόσφατο.

§1ε Όσον αφορά τις εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες, προτείνουμε η μελέτη να εξετάζεται από μία ενιαία επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου υπαλλήλου της αρμόδιας για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας Υ.ΔΟΜ, γιατί σε μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία μπορεί να είναι αδύνατη η χορήγηση οικοδομικής άδειας, καθώς η μελέτη δεν ικανοποιεί πολεοδομικές διατάξεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες που χορηγούν τις εγκρίσεις ελέγχουν τη μελέτη, αγνοώντας τις πολεοδομικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, ο πολίτης υφίσταται ταλαιπωρία καθώς η μελέτη πρέπει να εγκριθεί εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση νέας έγκρισης! Το πρόβλημα διογκώνεται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερες υπηρεσίες, όπως στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων σε ιστορικό τόπο.

§1ε Προτείνουμε να μην απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποβολής ένστασης ώστε να μην προκύπτει επιπλέον καθυστέρηση 20 ημερών. Για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται ένσταση προτείνουμε την άμεση ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. ώστε να σταματά η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

ΑΡΘΡΟ 49

§1 Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευση και οι μηχανικοί ΤΕ συμπίπτουν.

§1βiε Στο διάγραμμα δόμησης να απαιτείται σχηματική τομή.

§1βiv Να αναφερθούν οι ποινές της πειθαρχικής τιμωρίας των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων με παρόμοιο τρόπο που αναφέρονται οι ποινές για τους ιδιώτες μηχανικούς σε άλλα άρθρα του ν/σ.

§2i Για τις δηλώσεις υπαγωγής στους Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και στο παρόν ν/σ υπεύθυνοι για τις δηλώσεις υπαγωγής με καθολική ευθύνη για τα δηλωθέντα είναι οι ιδιώτες μηχανικοί που τις συντάσσουν και οι ιδιοκτήτες. Δεδομένων, λοιπόν, α) της άγνοιας των υπαλλήλων των Υ.ΔΟΜ. για τον τρόπο υπολογισμού προστίμων βάσει των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13, β) της προθεσμίας των 18 ημερών για την ολοκλήρωση του ελέγχου και γ) των παρερμηνειών μεταξύ μηχανικών περί του ορθού τρόπου υπολογισμού του προστίμου, προτείνεται ο έλεγχος των Υ.ΔΟΜ. να περιορίζεται στα πολεοδομικά μεγέθη των δηλώσεων και να μην επεκτείνεται στον τρόπο υπολογισμού προστίμου και στα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπαγωγής.

ΑΡΘΡΟ 50

§1θ Η μελέτη καυσίμου αερίου προτείνεται να είναι προαιρετική επιλογή του ιδιοκτήτη. Διαφορετικά προτείνουμε να μην είναι απαιτητή η υλοποίηση της μελέτης για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

§1ιδ Να αναφερθούν αναλυτικά οι εισφορές υπέρ του Δημοσίου που πρέπει να υποβάλλονται.

§2 Για τις κατεδαφίσεις κτισμάτων πρέπει να διατυπωθεί σαφέστατα ότι δεν απαιτείται το προς κατεδάφιση κτίσμα να υφίσταται νόμιμα. Πρόκειται για έναν παραλογισμό ο οποίος έχει εδραιωθεί κυρίως μετά την εφαρμογή του Ν.4178/13.

§5 Η διαδικασία που προβλέπεται για τις παρεκκλίσεις προτείνεται ως εναλλακτική και για τις εγκρίσεις από άλλους φορείς και υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγησή τους από μία ενιαία επιτροπή. Δηλαδή να κατατίθεται η μελέτη στην ΥΔΟΜ και μετά από έλεγχο που θα διενεργεί ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις να τις αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς για χορήγηση εγκρίσεων.

ΑΡΘΡΟ 51

§4ε Η επιβολή προστίμων διατήρησης λόγω μη αποπεράτωσης των όψεων, ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθίσταται υπερβολική και σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας δόμησης.

Να προσδιοριστεί η διάρκειας ισχύος της έγγραφης προ 48 ωρών ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 52

Εκτός από τήρηση μητρώου οικοδομικών έργων να θεσπιστεί και τήρηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (Μη.Κ.Ι.Ε.). Για την εγγραφή στο Μη.Κ.Ι.Ε. ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κάποια απαραίτητα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 54

§1 Σύμφωνα με το ν/σ, οι άδειες κατεδάφισης μπορούν να υλοποιηθούν 38 ημέρες (18 ημέρες για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αναρτηθούν στο διαδίκτυο + 20 ημέρες από την ανάρτηση στο διαδίκτυο) μετά τη λήψη αριθμού αδείας. Αντίθετα, οι άδειες ανέγερσης μπορούν να ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα με τη λήψη αριθμού αδείας, δηλαδή προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Υ.ΔΟΜ. Θεωρώντας ότι οι οικοδομικές εργασίες πρέπει να ξεκινούν μόνο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις Υ.ΔΟΜ. προτείνουμε την κατάργηση της δυνατότητας έναρξης εργασιών πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις Υ.ΔΟΜ. και για τις άδειες κατεδάφισης την κατάργηση της απαίτησης για συμπλήρωση 20 ημερών από την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το προτελευταίο εδάφιο της §2 προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής: «Στο εργοτάξιο επιβάλλεται η διατήρηση αντιγράφων της οικοδομικής άδειας και των απαραίτητων σχεδίων των μελετών, σύμφωνα με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες, με ευθύνη του κατασκευαστή του έργου ο οποίος θα πρέπει να εγγεγραμμένος στο στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (Μη.Κ.Ι.Ε.) του άρθρου 52».

ΑΡΘΡΟ 55

§2α Θεωρούμε αδιανόητη την εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ. στους ελεγκτές δόμησης μέσω της εκχώρησης του δικαιώματος ελέγχου τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος δόμησης ήδη ελεγμένων ή προς έλεγχο, σε περίπτωση έναρξης εργασιών προ της ολοκλήρωσης του ελέγχου από τις Υ.ΔΟΜ. Διαφορετικά, εάν το σκεπτικό είναι η κατάργηση των ελέγχων για έκδοση οικοδομικών αδειών από τις Υ.ΔΟΜ. και η μετακύλιση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους στους ελεγκτές δόμησης καταργήστε τα τμήματα έκδοσης αδειών δόμησης των Υ.ΔΟΜ.

§2α Να εναρμονιστεί το περιεχόμενο των ελέγχων με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 299/7.1.2014-Φ.Ε.Κ. 57/Β/16.1.2014 «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης».

§9α Δεν υπάρχει §9 στο άρθρο 20.

§9βiii Να γίνει σαφές ότι από τη στιγμή που το πόρισμα επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας, για τον προσδιορισμό των προστίμων δεν απαιτείται εκ νέου αυτοψία από την Υ.ΔΟΜ.

§13 Δεν είναι δυνατό να επιβάλλονται κυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής του έργου προχωρά σε εργασίες χωρίς την ενημέρωση του επιβλέποντα μηχανικού. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα στον επιβλέποντα μηχανικό να απαλλάσσεται από τις κυρώσεις όταν ενημερώνει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, κατά την πρόβλεψη της §2 του άρθρου 57.

ΑΡΘΡΟ 56

Τελικά το ΠΕΚ ποιος το εκδίδει η ΥΔΟΜ ή το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος; Στην §9α του άρθρου 55 αναφέρεται ότι το ΠΕΚ εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινού ΠΕΚ χωρίς να απαιτείται ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Το προσωρινό ΠΕΚ προτείνουμε να έχει διάρκεια 3 ετών. Με το προσωρινό ΠΕΚ θα είναι εφικτή η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 6 μήνες προ της λήξης του προσωρινού ΠΕΚ ο ιδιοκτήτης θα ειδοποιείται από την ΥΔΟΜ για τη λήξη του προσωρινού ΠΕΚ, η διάρκεια του οποίου δε θα μπορεί να παραταθεί άνευ διενέργειας εκ νέου ελέγχου από ελεγκτή δόμησης. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης προσωρινού ΠΕΚ, λόγω αποπεράτωσης των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου αλλά και αδυναμίας έκδοσης οριστικού, λόγω ασυμφωνιών με την εγκεκριμένη μελέτη, θα διακόπτεται η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η προσκόμιση της βεβαίωσης του ΙΚΑ θα απαιτείται πριν την έκδοση του οριστικού ΠΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 57

§5 Τι εννοείται με τη φράση «οι παραπάνω κυρώσεις είναι οριστικές»; Εννοείται η άπαξ και δια παντός απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής μελετών για έκδοση οικοδομικής άδειας και επίβλεψης οικοδομικών εργασιών; Μήπως το μέτρο είναι υπερβολικό; Πρότασή μας είναι τις ποινές να τις εισηγείται το ανώτατο πειθαρχικό όργανο του Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 60

Το αυστηρό πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο κρίνει ως αυθαίρετες κατασκευές ή εργασίες που ο κάθε πολίτης θεωρεί αυτονόητο να τις υλοποιήσει χωρίς την έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης. Επομένως καλό είναι να επικεντρωθούμε στις σοβαρές αυθαίρετες παραβάσεις που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την εικόνα των αστικών κέντρων, δηλαδή παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, όγκου και αλλαγή θέσης κτιρίου μόνο στην περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι δόμησης. Αντίθετα, η δυνατότητα για εκ των υστέρων έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας όπως προβλεπόταν με την ΥΑ 5219/04 (ΦΕΚ 114/Δ/17.02.2004) θα μπορούσε να δώσει λύση σε μεγάλο πλήθος μικροαυθαιρεσιών χωρίς να τίθεται επιβολή προστίμων και χρονικά όρια για την πολεοδομική τακτοποίησή τους.

Επίσης η θέσπιση μόνο ποσοστού υπέρβασης στις περιμετρικές διαστάσεις κτιρίου είναι άδικη διότι σε μια πλευρά 10m δίνεται δυνατότητα απόκλισης μέχρι και 20cm ενώ σε μια πλευρά μήκους 50cm (σπάσιμο) η απόκλιση με βάση το ποσοστό περιορίζεται σε μόλις 1cm. Επομένως για τις αποκλίσεις, πέραν του ποσοστού, προτείνεται να τεθεί και κάποια σταθερή τιμή.

ΑΡΘΡΟ 63

Απαιτείται προσαρμογή του άρθρου 63 στο άρθρο 64 διότι στο άρθρο 63 γίνεται αναφορά στην §3 του άρθρου 22 του Ν.1577/85 σύμφωνα με την οποία, πέραν όλων των άλλων, αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Ο όρος «σχετικές διατάξεις» είναι αόριστος με αποτέλεσμα ο κατάλογός τους να είναι ανεξάντλητος και να καθιστά όλα τα κτίρια μη μεταβιβάσιμα. Αντίθετα σύμφωνα με την §2ii του άρθρου 64 επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές αρκεί αυτές να μην επηρεάζουν τη δόμηση την κάλυψη και το ύψος. Δηλαδή ο έλεγχος νομιμότητας πολύ σωστά περιορίζεται μόνο στα κτίρια και όχι σε κάθε άλλη κατασκευή, όπως διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου ή στις διαφορές ως προς τη θέση και τις διαστάσεις των ανοιγμάτων.

ΑΡΘΡΟ 64

§1γ Τελικά θα χορηγούνται άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή θα θεσπιστεί η γνωστοποίηση λειτουργίας στους Ο.Τ.Α.; Από τη στιγμή που τα δύο νομοσχέδια βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα ώστε οι διατάξεις τους να μην είναι αντικρουόμενες. Επίσης στον κτιριοδομικό κανονισμό δεν υπάρχει η χρήση «κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος», αλλά οι χρήσεις «συνάθροιση κοινού» και «εμπόριο». Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί σε ποια χρήση εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου ενδιαφερόμενοι και μηχανικοί να γνωρίζουν αν απαιτείται η αλλαγή χρήσης του χώρου.

§2 (χρειάζεται επαναρίθμηση) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για οικοδομικές άδειες των οποίων οι μελέτες δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο των ΥΔΟΜ, ούτε στο αρχείο των ιδιοκτητών. Πρότασή μας είναι στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος φορέας αδυνατεί να προβεί σε ανασύσταση φακέλου σύμφωνα με το ΠΔ 114/2005 ο έλεγχος νομιμότητας να πραγματοποιείται με τα σχέδια των μελετών που επισυνάπτονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις ή σε διοικητικές πράξεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. άδειες λειτουργίας) ή ελλείψει αυτών με βάση τα στοιχεία του έντυπου της οικοδομικής άδειας.

§6γ Η παράγραφος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η ανάρτηση των αεροφωτογραφιών με ημερομηνία λήψης στις 28/7/2011. Πρότασή μας είναι η ποινή της οριστικής παύσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος να εφαρμοστεί μόνο για τις βεβαιώσεις και τις υπαγωγές που θα γίνουν μετά την ανάρτηση των αεροφωτογραφιών, χωρίς αναδρομική ισχύ για βεβαιώσεις και υπαγωγές που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης.

ΑΡΘΡΟ 66

Θεωρούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας του παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος είναι η δημιουργία της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας ορθοφωτοχαρτών. Προ της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας είναι αδύνατη η λειτουργία του παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 67

Το άρθρο θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται μόνο μετά την έκδοση της ΚΥΑ. Διαφορετικά θα δημιουργήσει προβλήματα στα εν εξελίξει τεχνικά έργα.

ΑΡΘΡΟ 69

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό διαχωρισμό είναι η ανάρτηση των αεροφωτογραφιών με ημερομηνία λήψης στις 28/7/2011.

ΑΡΘΡΟ 70

§1 Να διατεθούν δωρεάν οι αεροφωτογραφίες και οι χάρτες που έχει η πολιτεία στη διάθεση των ενδιαφερομένων με ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρόνος παλαιότητας πολλές φορές δεν μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες καθώς δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες σε όλες τις περιοχές για κάθε χρονιά. Άλλωστε η παλαιότητα ορισμένων παραβάσεων (κλείσιμο Η/Χ ή εξώστη, αλλαγή χρήσης) δεν μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες, ούτε με δημόσια έγγραφα καθώς δεν είναι δηλωμένες. Η νομιμότητα του Google Streetview, το οποίο χρησιμοποιούν οι ΥΔΟΜ είναι αμφισβητήσιμη. Άλλωστε το αρχείο του είναι πολύ πρόσφατο και σε πολλές περιοχές ξεκινά μετά τις 28/07/2011. Επομένως θα πρέπει να συμπληρωθεί η δυνατότητα απόδειξης του χρόνου παλαιότητας με ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. δελτία αποστολής δομικών υλικών) ή και με ένορκες βεβαιώσεις. Διαφορετικά αποσυνδέστε το ύψος του προστίμου από την παλαιότητα.

ΑΡΘΡΟ 72

Περίπτωση 1: Δεδομένου ότι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού δε διαθέτει αεροφωτογραφίες για την περίοδο μεταξύ 1945 και 1960 και ότι το αρχείο αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ δεν καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους, σε πολλές περιπτώσεις η απόδειξη για το αν ένα κτίριο υφίσταται πριν από το 1955 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αεροφωτογραφίες. Σημειώνεται ότι το αρχείο της ΕΚΧΑ δεν είναι προσβάσιμο στους μηχανικούς της επαρχίας καθώς τόσο η αναζήτηση όσο και η παραγγελία πραγματοποιείται μόνο με φυσική παρουσία, εν έτη 2016. Βέβαια τις υπηρεσίες αναζήτησης και παραγγελίας αεροφωτογραφιών εξ αποστάσεως τις παρείχε ο καταργημένος ΟΚΧΕ! Επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε τη γνωμοδότηση των ΣΑ για το εάν το κτίριο υφίσταται πριν από το 1955, ή να το βεβαιώνει η ΥΔΟΜ κατόπιν αυτοψίας με γνώμονα τον τρόπο κατασκευής χωρίς να επηρεάζεται η βεβαίωση από ενδεχόμενες μεταγενέστερες επεμβάσεις. Διαφορετικά ως προ του 1955 θα θεωρούνται μόνο τα ετοιμόρροπα κτίρια που εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους.

Περίπτωση 2: Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013 (ΦΕΚ 2184/Β/5.9.2013) η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 60069 (ΦΕΚ 3534/Β/30.12.2014) «ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών». Ωστόσο, λόγω απουσίας μεταβατικής διάταξης η προθεσμία αυτή καταργείται με αποτέλεσμα να απαιτείται η μεταφορά στις διατάξεις του νέου νόμου των δηλώσεων του Ν.4178/2013 για τις οποίες δεν έχουν αναρτηθεί τα δικαιολογητικά. Συνέπεια της παραπάνω μεταφοράς είναι η αλλοίωση της συμφωνίας μεταξύ μηχανικού και ενδιαφερόμενου δεδομένου ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του νέου νόμου απαιτείται στο σύνολο των περιπτώσεων η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας. Οι μηχανικοί για ακόμη μία φορά θα παρουσιαστούν ως αφερέγγυοι χωρίς να φέρουν ευθύνη για αυτό καθώς έχουν δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 8/2/2019 (με την τελευταία παράταση), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας για όλες τις περιπτώσεις. Φαίνεται το κράτος να μην έχει συνέχεια.

ΑΡΘΡΟ 73

§2α Θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες για τις περιπτώσεις ακινήτων με κτίρια που είναι κατασκευασμένα εν μέρει εντός εγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου όπου τα τμήματα αυτά είναι στατικά και λειτουργικά εξαρτημένα με τα εντός του ακινήτου τμήματα του κτιρίου.

§2α Σε οικισμούς της Δ/νσης Γεωργίας με διανομές, οι οποίες έχουν ισχύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα στοιχεία της διανομής και στην υλοποιημένη κατάσταση. Ως εκ τούτου παρατηρείται το φαινόμενο ολόκληροι οικισμοί να μην έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διανομές και να έχουν μετακινηθεί. Αποτέλεσμα της μετακίνησης είναι οικόπεδα και κτίρια να εμπίπτουν εντός κοινόχρηστων χώρων με βάση τα στοιχεία της διανομής. Επιπλέον πολλές φορές είναι δύσκολη η πιστή εφαρμογή των στοιχείων της διανομής καθώς έχουν μετακινηθεί ή και απομακρυνθεί τα ορόσημα που είχαν τοποθετηθεί κατά την αποτύπωση των οικισμών. Επίσης πολλές από αυτές τις αποτυπώσεις πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του ’60. Μάλιστα σε γεωργικούς κλήρους υπάρχουν διανομές που υλοποιήθηκαν τη δεκαετία του ’30. Δηλαδή, πρόκειται για περιπτώσεις ακινήτων με κτίρια κατασκευασμένα εντός εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων για πάνω από 40 χρόνια, κατάσταση την οποία δε γνώριζαν οι ιδιοκτήτες τους καθώς πίστευαν ότι τα όρια των ιδιοκτησιών τους ήταν αυτά που είχαν υλοποιήσει, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μετά από υπόδειξη των υπηρεσιών. Μετά τη θέσπιση του Ν.4014/11 οι ανωτέρω ιδιοκτησίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Για να δοθεί οριστική λύση στους ανωτέρω οικισμούς προτείνουμε την εκ νέου χαρτογράφηση και εκπόνηση μελέτης ρυμοτομικού σχεδίου η οποία να σέβεται κατά το δυνατόν την υλοποιημένη κατάσταση.

§2ιε Υπάρχει πρόβλημα διατύπωσης καθώς ένα κτίριο μπορεί να αποκατασταθεί μετά την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης που γίνονται σύμφωνα με μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 74

Το σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ πρέπει να προστατεύει μηχανικούς, ιδιοκτήτες και Δημόσιο από αυθαίρετες ερμηνείες διατάξεων του νόμου που αφορούν τον υπολογισμό του προστίμου. Δηλαδή, το σύστημα θα πρέπει να μη δέχεται συνδυασμούς συντελεστών και μεγεθών που δε συνάδουν με τις διατάξεις του νόμου. Π.χ. δεν είναι δυνατό να δέχεται κύρια και μοναδική κατοικία εμβαδού μεγαλύτερου των 70m², 100m² ή 120m², ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Επίσης η τιμή ζώνης θα πρέπει να προσδιορίζεται αυτόματα από το σύστημα μέσω του συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού.

ΑΡΘΡΟ 76

§1 Θεωρούμε αδιανόητη την εκχώρηση αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ, όπως είναι η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτων, στους ελεγκτές δόμησης.

ΑΡΘΡΟ 77

§6β) & §6γ) Είναι αδύνατη η έκδοση άδειας νομιμοποίησης εντός προθεσμίας 60 ημερών, ή ακόμα και 90 ημερών σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. απαίτηση για προσκόμιση βεβαιώσεων). Προτείνουμε για τις περιπτώσεις της §6γ να δίνεται το χρονικό περιθώριο των 3 ετών που προβλέπεται στο άρθρο 90. Για τις περιπτώσεις της §6β προτείνουμε την αύξηση του αρχικού χρονικού περιθωρίου και τη δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων σε περίπτωση που η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας δεν είναι υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

ΑΡΘΡΟ 80

Γ. Κατηγορία 3: Δεδομένου ότι για την περίπτωση θ δεν απαιτείται καταβολή παράβολου, πρότασή μας είναι η μη απαίτηση καταβολής παράβολου και για τις εργασίες και κατασκευές που προβλέπονται να υλοποιούνται είτε με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είτε με εκ των προτέρων 48ωρη έγγραφη ενημέρωση. Ειδικότερα για τις κατασκευές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα εκ των υστέρων έκδοσής της, όπως προβλεπόταν με την ΥΑ 5219/04 (ΦΕΚ 114/Δ/17.02.2004). Δηλαδή, απαιτείται η τροποποίηση της ΥΑ 55174 (ΦΕΚ 2605/Β/15.10.2013).

Επίσης θεωρούμε ότι η υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια (περίπτωση ιδ) θα πρέπει να υπάγεται στην κατηγορία 2, αν είναι κατασκευασμένη πριν από το 1983 ή στην κατηγορία 4.

Για τις αποθήκες προτείνουμε να υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και επομένως να μην υπάγονται στην κατηγορία 3, με εξαίρεση εκείνες που μπορούν να κατασκευαστούν με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις οποίας αναφερθήκαμε παραπάνω.

Επειδή οι περιπτώσεις §ιστ και πρώτο εδάφιο της §ιθ φαίνεται να αντικρούονται λόγω διαφορετικών ποσοστών μεταβολής της επιφάνειας, προτείνουμε για την περίπτωση ιστ τη μετατροπή του ποσοστού μεταβολής της επιφάνειας από 2% σε 5% και την κατάργηση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της §ιθ. Επίσης στο δεύτερο εδάφιο της §ιθ να προστεθούν και οι πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές.

Αν παραμείνει ως έχει το άρθρο τότε στο τελευταίο εδάφιο με τις επιφυλάξεις πρέπει να προστεθούν και οι περιπτώσεις θ, ιγ και ιθ διότι διαφορετικά θα προκύψουν στρεβλώσεις στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου καθώς οι μηχανικοί θα έχουν το δικαίωμα να υπολογίζουν αυθαίρετες κατασκευές που αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια με αναλυτικό προϋπολογισμό.

Δ. Κατηγορία 4: Απαιτείται προσθήκη ανώτατων μεγεθών και για τις άλλες χρήσης πέραν της κατοικίας και της βιομηχανίας. Επίσης πρότασή μας είναι στα ποσοστά υπερβάσεων να συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι χώροι που προσμετρούν πλέον στη δόμηση και την κάλυψη, χωρίς εξαιρέσεις. Η παρούσα διατύπωση της §αα προκαλεί σύγχυση.

ΑΡΘΡΟ 82

§6β) Σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο η ίδια αυθαίρετη επέκταση να υφίσταται σε όλους τους ορόφους του κτιρίου καθώς είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι όροφοι του κτιρίου είναι μεταξύ τους όλοι ίδιοι. Επομένως προτείνουμε την απαίτηση μόνο της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη.

ΑΡΘΡΟ 83

1. Αίτηση: Σε οικισμούς και αγροκτήματα με διανομή από τη Δ/νση Γεωργίας όπου τα όρια έχουν οριστεί σύμφωνα με τους χάρτες που υλοποιήθηκαν κατά την αποτύπωση των οικισμών και των αγροκτημάτων παρατηρείται το φαινόμενο κατασκευής τμημάτων κτιρίων σε όμορα οικόπεδα και γήπεδα, λόγω μη υλοποίησης του οικισμού ή του αγροκτήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διανομές. Θεωρώντας ότι το τμήμα αυτό είναι αυθαίρετο καθώς δεν υλοποιήθηκε στην αρχικά προβλεπόμενη θέση, μπορεί να υποβάλλει δήλωση ο φερόμενος ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατασκευής η οποία είναι τοποθετημένη εν μέρει σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο; Επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί συνολική λύση.

2. Υπεύθυνη δήλωση: Στις περιπτώσεις vi) και viii) πρέπει να αναφερθούν άλλα άρθρα

§6γ Με τη διάταξη αυτή μετατίθεται εξ ολοκλήρου η ευθύνη της απώλειας του φακέλου από τους υπεύθυνους (ΥΔΟΜ) στους ιδιώτες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 114/2005 η υποχρέωση της ανασύστασης φακέλου είναι της υπηρεσίας και έτσι πρέπει να παραμείνει χωρίς να μετατίθεται η υποχρέωση αυτή στους ιδιώτες με αφορμή την ανάγκη του πολίτη για άμεση διεκπεραίωση της όποιας υπόθεσής του. Πέραν τούτου όμως από τη στιγμή που οι αποτυπώσεις και ο έλεγχος του υφιστάμενου κτιρίου διενεργούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού χωρίς διενέργεια ελέγχου από τις ΥΔΟΜ είναι περιττή η ανασύσταση φακέλου. Ως εκ τούτου η διάταξη αυτή, που υπήρχε και στο Ν.4178/13, θα κατασταθεί ανενεργή. Άλλωστε αυτός ο έλεγχος διενεργείται από τον ιδιώτη μηχανικό προτού προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση υπαγωγής ή χορήγηση βεβαίωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου. Πρότασή μας, λοιπόν, είναι στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος για την ανασύσταση φακέλου φορέας αδυνατεί να προβεί σε αυτήν, ο έλεγχος νομιμότητας να πραγματοποιείται με τα σχέδια των μελετών που επισυνάπτονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις ή σε διοικητικές πράξεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. άδειες λειτουργίας) ή ελλείψει αυτών με βάση τα στοιχεία του έντυπου της οικοδομικής άδειας.

7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες: Να διατεθούν δωρεάν οι αεροφωτογραφίες και οι χάρτες που έχει η πολιτεία στη διάθεση των ενδιαφερομένων με ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρόνος παλαιότητας πολλές φορές δεν μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες καθώς δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες σε όλες τις περιοχές για κάθε χρονιά. Άλλωστε η παλαιότητα ορισμένων παραβάσεων (κλείσιμο Η/Χ ή εξώστη, αλλαγή χρήσης) δεν μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες, ούτε με δημόσια έγγραφα καθώς δεν είναι δηλωμένες. Η νομιμότητα του Google Streetview, το οποίο χρησιμοποιούν οι ΥΔΟΜ, είναι αμφισβητήσιμη. Άλλωστε το αρχείο του είναι πολύ πρόσφατο και σε πολλές περιοχές ξεκινά μετά τις 28/07/2011. Επομένως θα πρέπει να συμπληρωθεί η δυνατότητα απόδειξης του χρόνου παλαιότητας με ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. δελτία αποστολής δομικών υλικών) ή και με ένορκες βεβαιώσεις. Διαφορετικά αποσυνδέστε το ύψος του προστίμου από την παλαιότητα.

8. Στατικός έλεγχος παραβάσεων: Πρότασή μας είναι η διατήρηση των διατάξεων που προβλέπει ο Ν.4178/2013 διότι η επέκταση της μελέτης στατικής επάρκειας σε κτίρια σπουδαιότητας Σ2 έχει σαν αποτέλεσμα την υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας για το σύνολο των υπαγωγών, μέτρο που θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις δηλώσεις των Ν.4014 και Ν.4178 που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης είναι αδιανόητο να μεταβάλλονται οι όροι για τις ολοκληρωμένες δηλώσεις των Ν.4014 και Ν.4178 με την απαίτηση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας κατά την υποβολή ταυτότητας κτιρίου. Βέβαια για κτίρια σπουδαιότητας Σ2 θα μπορούσε η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Όσον αφορά τα κτίρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4, όπως ορίζονται από τον ΕΑΚ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαχωρισμοί ανάλογα με το έτος κατασκευής, καθώς οι σπουδαιότητες ουσιαστικά θεσπίστηκαν το 1992 ενώ το 2010 τροποποιήθηκε ο τρόπος καθορισμού της σπουδαιότητας του κτιρίου.

11. Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου: Σίγουρα όχι όπως ορίζεται στο άρθρο 10

ΑΡΘΡΟ 84

§5 Σε αυτό τον τρόπο υπολογισμού προτείνουμε να συμπεριληφθούν και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική σε κύρια υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης. Αντίθετα η αλλαγή χρήσης από κύρια σε βοηθητική προτείνουμε να μη θεωρείται ως αυθαιρεσία.

§8γ Τα 2 οικοδομικά τετράγωνα από τη θάλασσα προφανώς αναφέρονται σε παραθαλάσσιους οικισμούς με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Επομένως η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οικόπεδα κοντά στη θάλασσα εντός οικισμών χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο καθώς και σε γήπεδα εκτός σχεδίου κοντά στη θάλασσα. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να θεσπιστούν κάποιες αποστάσεις.

§10 Δεν μπορεί να κοστολογείται με τον ίδιο τρόπο η κατάργηση θέσης στάθμευσης με την αλλαγή της θέσης της. Πρότασή μας είναι η αλλαγή της θέσης στάθμευσης να μη θεωρείται αυθαιρεσία.

§11 Επειδή η σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για την υπέρβαση ύψους είναι δυσχερής έως αδύνατη προτείνουμε για τις περιπτώσεις υπέρβασης ύψους οικοδομικής άδειας χωρίς υπέρβαση ύψους περιοχής να καθιερωθεί ως ύψος προστίμου το παράβολο των 250€.

§13 Πως είναι δυνατόν να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες όταν υπάρχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο αδόμητο; Η συγκεκριμένη πρόβλεψη πρέπει να καταργηθεί καθώς δεν υπάρχει κτίσμα για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες. Επίσης πρέπει να αποσαφηνιστεί πότε θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι στεγαστικές ανάγκες. Δηλαδή να διευκρινιστεί αν η σύγκριση για το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που αντιστοιχεί στους ενοίκους πραγματοποιείται στο σύνολο των κατοικιών της ακίνητης περιουσίας τους ή σε κάθε κατοικία, ξεχωριστά.

ΑΡΘΡΟ 86

§1 Δεν είναι δυνατό να ταυτίζονται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών. Για το λόγο αυτό ζητούμε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών να είναι τουλάχιστον κατά δύο χρόνια μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης, όπως ακριβώς προβλέπεται και στο Ν.4178/13.

§4 Στο τέλος της παραγράφου πρέπει να γίνει η εξής διόρθωση: «…όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 84…»

ΑΡΘΡΟ 87

§2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 Πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι λοιπές παραβάσεις και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν παρακολουθήματα των κύριων κατοικιών τυγχάνουν της ίδιας μείωσης με τους κύριους χώρους, δεδομένου ότι δεν πληρούν από μόνοι τους τις στεγαστικές ανάγκες. Ενδέχεται να παρατηρηθεί το οξύμωρο οι βοηθητικοί χώροι και οι λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις να πληρώνουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα από τους κύριους χώρους των κύριων κατοικιών.

ΑΡΘΡΟ 90

§1α Δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/2013 με σκοπό την έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι στο Ν.4178/2013 απαιτούνταν μόνο η πληρωμή του παραβόλου πριν την έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Αντίθετα στο νομοσχέδιο απαιτείται η καταβολή του 20% του προστίμου. Αυτή η διαφοροποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις θα προκαλέσει επιπλέον επιβάρυνση στους πολίτες που ξεκίνησαν διαδικασία νομιμοποίησης με βάση τις διατάξεις της §1 του άρθρου 23 του Ν.4178/13.

ΑΡΘΡΟ 91

§5β Δεδομένου ότι η κατεδάφιση αυθαιρέτου αναβαθμίζει το περιβάλλον θεωρούμε ότι για την κατεδάφισή του δε θα πρέπει να απαιτείται προηγουμένως η υπαγωγή του στις διατάξεις του νομοσχεδίου, δηλαδή οι άδειες κατεδάφισης να εκδίδονται χωρίς να πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας του προς κατεδάφιση κτιρίου. Επίσης η δυνατότητα κατασκευής στέγης καλό είναι να επεκταθεί σε όλα τα αυθαίρετα ως στοιχείο βιοκλιματικού σχεδιασμού που αναβαθμίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την κατασκευή της στέγης δε σημειώνεται υπέρβαση ύψους σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, όπως αυτό ορίζεται από τους ισχύοντες όρους δόμησης.

ΑΡΘΡΟ 92

§1 Ο ελεγκτής δόμησης θα πρέπει να πραγματοποιεί έλεγχο επί τόπου προκειμένου να διαπιστώνει εάν καταγράφηκαν σωστά οι επιφάνειες και το είδος όλων των αυθαιρεσιών του ακινήτου. Αντίθετα ο έλεγχος για τον ορθό τρόπο υπολογισμού του προστίμου θα πρέπει να πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων. Με δικλείδες ασφαλείας που θα διαθέτει θα αποτρέπει ακούσια ή εκούσια λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου. Επίσης ο έλεγχος από ελεγκτή δόμησης θα πρέπει να διενεργείται πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας ανεξαρτήτως ποσοστού εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

§2 Όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος υπονοείται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης απαιτείται για όλες τις δηλώσεις υπαγωγής, δηλαδή για εκείνες των Ν.4014/11 και Ν.4178/13 καθώς και του ν/σ. Προκειμένου να αποφευχθεί παρανόηση προτείνουμε η παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής: «Σε κάθε έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας προσκομίζεται επιπλέον των απαιτουμένων στοιχείων, ηλεκτρονική βεβαίωση του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της δήλωσης υπαγωγής στον παρόντα νόμο από Ελεγκτή Δόμησης.»

ΑΡΘΡΟ 99

§2 Να διευκρινιστεί ποια είναι η επιτροπή Ελέγχου Αυθαιρέτων κατασκευών. Εάν δε συμπίπτει με αυτή της

§3 προτείνουμε να συμπίπτει ώστε να μην απαιτείται η έγκριση 2 διαφορετικών επιτροπών. Επίσης να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη για τις περιπτώσεις του Ν.4178 που έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΑΜΑΘ αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης. Ακόμη, προτείνουμε για τις περιπτώσεις που η επιτροπή επιβάλει εργασίες να μην απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης εκ νέου εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (ΥΜΑΘ, Υπουργείο Πολιτισμού και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής). Επιπλέον στην περίπτωση δ να γίνει σαφές ότι οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν 6 μήνες μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον απαιτείται.

§9 Προτείνουμε την κατάργησή της διότι, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 14 του Ν.3028/02 δεν προβλέπεται η νομιμοποίηση κτισμάτων μέσα σε ιστορικούς τόπους. Επομένως τα Τοπικά Συμβούλια μνημείων τα οποία γνωμοδοτούν μόνο βάσει του Ν.3028/02 θα απορρίπτουν όλες τις υπαγωγές σε ιστορικό τόπο. Άλλωστε στο Ν.4178/13, για τις δηλώσεις υπαγωγής σε ιστορικό τόπο δεν προβλεπόταν καμία επιπλέον διαδικασία.

§10 Γιατί δεν ορίζεται μία ενιαία επιτροπή; Διαφορετικά θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου η μία επιτροπή θα δέχεται την υπαγωγή ενώ η άλλη όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα γίνεται;

ΑΡΘΡΟ 100

Στα διατηρητέα κτίρια κατηγορίας Γ είναι επιτρεπτή η συντέλεση προσθήκης τόσο καθ’ ύψος όσο και κατ’ επέκταση. Επομένως, θα έπρεπε και οποιαδήποτε αυθαιρεσία κατά την κατασκευή της προσθήκης ή ανακατασκευής να δύναται να νομιμοποιηθεί όπως γίνεται για κάθε μη διατηρητέο κτίριο. Πώς είναι δυνατή η απαγόρευση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης εργασιών οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας; Η απαγόρευση αυτή είναι λογική για τα διατηρητέα κτίρια των κατηγοριών «Α» και «Β», όπου απαγορεύονται οι προσθήκες και οι επεμβάσεις με συμβατικά/σύγχρονα υλικά, αλλά παράλογη για τα κτίρια της κατηγορίας «Γ» καθώς για αυτά προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση. Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση αυτή των διατηρητέων κτιρίων αφορά μόνο την παλιά πόλη της Ξάνθης και όχι γενικά όλα τα διατηρητέα κτίρια της χώρας και έχει συντελεστεί με τις Υ.Α. 5385/24-11-1995 (ΦΕΚ. 1097/Δ/95 & ΦΕΚ 93/Δ/98) και 9554/2002 (ΦΕΚ. 7/Β/14-1-2002).

Επίσης προτείνουμε για τις περιπτώσεις που το συμβούλιο επιβάλει εργασίες προσαρμογής να μην απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εκ νέου εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (ΥΜΑΘ, Υπουργείο Πολιτισμού και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής). Επιπλέον στην περίπτωση δ τόσο της §1 όσο και της §2 να γίνει σαφές ότι οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν 6 μήνες μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον απαιτείται. Όσον αφορά τα νεότερα μνημεία προτείνουμε να αποφασίζει και για αυτά το ΚΕΣΑ ή το ΠΕΣΑ, διότι ο Ν.3028/02 δεν επιτρέπει στο ΚΕΣΝΜ και τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων να γνωμοδοτούν επί τέτοιων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 104

Η πλειοψηφία των υφιστάμενων σταυλικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 του Ν.4056/12 που βρίσκονται σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ειδικών και γενικών διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας ώστε να νομιμοποιηθούν με την έκδοση άδειας δόμησης. Προκειμένου, λοιπόν, να μπορέσουν να λάβουν άδεια εγκατάστασης οι παραπάνω εγκαταστάσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διατήρησής των σταυλικών εγκαταστάσεων κατόπιν έγκρισης επέμβασης κατ’ εφαρμογή του Ν.4280/14 και κατά παρέκκλιση των περιορισμών της περίπτωσης στ’ της §2 του άρθρου 73 του ν/σ, με την οποία απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υλοποιηθεί σε δάσος και σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 104 ως εξής:
«Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση, ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), ή δάση και δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση επέμβασης, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση.
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Για τις σταυλικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί σε δάσος και δασική ή αναδασωτέα έκταση η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης επέμβασης.»

ΑΡΘΡΟ 105

Να διευκρινιστεί ότι η καταβολή μόνο παράβολου αφορά αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ήταν ήδη υλοποιημένες κατά την απόδοση του κτιρίου στους δικαιούχους και όχι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν μετέπειτα.

ΑΡΘΡΟ 110

Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013 (ΦΕΚ 2184/Β/5.9.2013) η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 60069 (ΦΕΚ 3534/Β/30.12.2014) «ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών». Ωστόσο, λόγω απουσίας μεταβατικής διάταξης η προθεσμία αυτή καταργείται με αποτέλεσμα να απαιτείται η μεταφορά στις διατάξεις του νέου νόμου των δηλώσεων του Ν.4178/2013 για τις οποίες δεν έχουν αναρτηθεί τα δικαιολογητικά. Συνέπεια της παραπάνω μεταφοράς είναι η αλλοίωση της συμφωνίας μεταξύ μηχανικού και ενδιαφερόμενου δεδομένου ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του νέου νόμου απαιτείται στο σύνολο των περιπτώσεων η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας. Οι μηχανικοί για ακόμη μία φορά θα παρουσιαστούν ως αφερέγγυοι χωρίς να φέρουν ευθύνη για αυτό καθώς είχαν δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 8/2/2019 (με την τελευταία παράταση), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας για όλες τις περιπτώσεις. Φαίνεται το κράτος να μην έχει συνέχεια.

Ακόμη για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ν.4178/13 πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διορθώσεων στις δηλώσεις μέχρι και τις 8/2/2019 (με την τελευταία παράταση), όπως αρχικά προβλεπόταν.

Επίσης να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων για τις οποίες έχει υπαχθεί δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας νομιμοποίησης. Μάλιστα για αυτές τις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι τελικά εφικτή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης να δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης υπαγωγής στο Ν.4178/13 μέσω της εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Παράλληλα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί προς την ΥΔΟΜ αίτηση για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης με βάση τις διατάξεις του Ν.4030/11. Επίσης για αυτές τις περιπτώσεις καθώς και για τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια αλλά δεν έχουν αρχίσει εργασίες να διευκρινιστεί εάν στον αρχικό έλεγχο ο ελεγκτής δόμησης πέραν όλων των άλλων ελέγχει και το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1 Οικοδομική άδεια: Στο άρθρο 23 δεν υπάρχει §7. Προτείνουμε στις περιπτώσεις που το οικόπεδο προκύπτει μικρότερο από εκείνο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια να δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης της οικοδομικής άδειας πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του προστίμου.

3 Είδος χρήσης: Η κύρια και μοναδική κατοικία που βρίσκεται σε περιοχή με ΤΖ μεγαλύτερη των 1000€ έχει μεγαλύτερο συντελεστή από την άλλη κατοικία καθώς για την κύρια και μοναδική κατοικία που βρίσκεται σε περιοχή με ΤΖ μεγαλύτερη των 1000€ ο συντελεστής είναι 0,6 ενώ για την άλλη κατοικία ο συντελεστής είναι 0,5 ανεξαρτήτως ΤΖ. Ως εκ τούτου στις περιοχές με ΤΖ μεγαλύτερη των 1000€ η κύρια και μοναδική κατοικία θα πληρώνει μεγαλύτερο πρόστιμο από την άλλη κατοικία.

4. Αλλαγή χρήσης: Άποψή μας είναι ότι για τις περιπτώσεις που προβλέπεται ο συντελεστής θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο αυτός ο συντελεστής με τους συντελεστές υπέρβασης δόμησης και κάλυψης να λαμβάνουν τιμή μονάδα. Διαφορετικά η ίδια παράβαση φαίνεται ότι τιμωρείται 2 φορές.

5 Συντελεστής δόμησης: Θεωρούμε ότι οι χώροι με βοηθητική χρήση, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονιμό, ανεξαρτήτως ορόφου και επιφάνειας, θα πρέπει να θεωρούνται για τον υπολογισμό του προστίμου ως χώροι με μειωτικό συντελεστή.

Τέλος, με τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συντελεστές για τις περιπτώσεις χωρίς οικοδομική άδεια, φαίνεται να προκύπτει κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες με αυθαιρεσίες σε κτίρια με οικοδομική άδεια. Φαίνεται να προκύπτουν μεγαλύτερα πρόστιμα για τις περιπτώσεις με οικοδομική άδεια λόγω του πολλαπλασιασμού πολλών αυξητικών συντελεστών.

 

 

 

JoomShaper