Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Νομοθεσία

Ένταξη στον ΕΦΚΑ μισθωτών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενων σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

Εγκύκλιος 6/24/14.2.2017/ΓΔΕΕ "Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.-Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα"

Δικαιολογητικά για έλέγχο φορολογικών εγκρίσεων & αδειών δόμησης

Έγγραφο 226/10.2.2017/Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π. "Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011).

Μείωση του τέλους αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, μειώνονται περαιτέρω τα τέλη αντιρρήσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να υποβάλουν αντίρρηση, σε περίπτωση που διαφωνούν

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Απόφαση 2212/16.12.2015/Γ.Γ.Απ.Δ.Μ.Θ.-Φ.Ε.Κ. 964/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2015 "Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου"

Απόφαση 1832/16.12.2015/Γ.Γ.Απ.Δ.Μ.Θ.-Φ.Ε.Κ. 964/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2015 "Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας"

Απόφαση 4924/14/16.12.2015/Γ.Γ.Απ.Δ.Μ.Θ.-Φ.Ε.Κ. 964/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2015 "Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης"

Απόφαση 4924/14/16.12.2015/Γ.Γ.Απ.Δ.Μ.Θ.-Φ.Ε.Κ. 964/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2015 "Συγκρότηση

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι 28/02/2017 στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα,

Σελίδα 3 από 32

JoomShaper