Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Νομοθεσία

Περί κατάργησης των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού

Έγγραφο 987/04.04.2014/Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Υποβολή προτεινόμενων διατάξεων προσθήκης-τροπολογίας για παροχή γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011" προς την ΕΑΑΔΗΣΥ

επί του οποίου εκδόθηκε η

4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ

Σύμφωνα με την προωθούμενη από το ΥΠΥΜΕΔΙ

Αναστολή και διαγραφή προστίμων ΙΚΑ

Έγγραφο 4044/30.04.2014/.Γ.Γ.Χ.Α.Π. "Εφαρμογή των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του ν.4178/13"

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναστολή και διαγραφή προστίμων ΙΚΑ.pdf)Αναστολή και διαγραφή προστίμων ΙΚΑ.pdf95 Kb914 Μεταφορτώσεις

Ποιά είναι τα επαγγέλματα και οι αμοιβές όπου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου

ΠΟΛ 1120/25.04.2014/ΔΦΕ "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Επαγγέλματα και αμοιβές με παρακράτηση.pdf)Επαγγέλματα και αμοιβές με παρακράτηση.pdf240 Kb564 Μεταφορτώσεις

Διευκρινίσεις για τις ρυθμίσεις της Γεωργικής γης Υψηλής Παραγωγικότητας σύμφωνα με την §11 του άρθρου 51 του Ν.4178

Εγκύκλιος 1889/07.04.2014/ΓΓΧΑΠ "Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’)"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διευκρινίσεις για ΓΥΠ βάσει Ν.4178.pdf)Διευκρινίσεις για ΓΥΠ βάσει Ν.4178.pdf85 Kb707 Μεταφορτώσεις

Οδηγίες για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων του 2013

ΠΟΛ 1085/20.03.2014/ΓΓΔΕ "Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013"

«Μαχαίρι» στις εκπιπτόμενες δαπάνες - Τι θα ισχύσει για τις αποδείξεις

Αναλυτικές οδηγίες για τη φορολόγηση μισθωτών και συνταξιούχων, των εισοδημάτων από ατομική εμπορική επιχείρηση και από

Σελίδα 8 από 32

JoomShaper