Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Έγγραφο ΣΜΜΙΔΕ σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα

Τις τελευταίες ημέρες μέλη του συλλόγου, μάς ανέφεραν ότι η υπηρεσία σας απαιτεί να υπάρχει, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών για την υποβολή φακέλου έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης, η ασφαλιστική ενημερότητα του μηχανικού από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Σε προφορική επικοινωνία με την υπηρεσία σας, μάς ενημερώσατε ότι βασίζετε την απόφασή σας να ζητάτε από δω και πέρα το παραπάνω έγγραφο ως δικαιολογητικό, στην παρ. 4, αρθ. 27, Ν.3518/2006 που αντικαθιστά τις παρ. 5 και 6, αρθ.7 του Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ145/Α/11.05.1940) «Περί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» όπως εξακολουθεί να ισχύει.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται σε ένα φάκελο που υποβάλλεται στις ΥΔΟΜ για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης (Άρθρο 3 - Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες) δεν περιλαμβάνεται η ασφαλιστική ενημερότητα αλλά τα «αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού».

Εξάλλου οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. δεν ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και προφανώς δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 που ρητά αναφέρονται σε μετόχους μηχανικούς του ταμείου μέλη του Τ.Ε.Ε. (παρ.1, αρθ.6, Α.Ν. 2326/1940) . Όταν λοιπόν, υποβάλλεται στην Υ.ΔΟΜ. φάκελος έγκρισης ή/και άδειας δόμησης με μελέτες υπογεγραμμένες από διπλωματούχο Μηχανικό απαιτείται η ασφαλιστική ενημερότητά του ενώ για τον ίδιο φάκελο που οι μελέτες του υπογράφονται από πτυχιούχο μηχανικό Τ.Ε. δεν απαιτείται.

Επομένως, επειδή δημιουργείται από την υπηρεσία ανισότητα ως προς την μεταχείριση των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών καθώς και από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών σήμερα αδυνατεί να καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές, θεωρούμε ότι θα πρέπει και πάλι να μην ζητάτε ως δικαιολογητικό την ασφαλιστική ενημερότητα των μηχανικών από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όταν υποβάλλεται φάκελος για την έκδοση έγκρισης ή/και άδειας δόμησης.

Τέλος, για να εξασφαλιστεί και η συνέχεια της διοίκησης ως προς την εφαρμογή των Νόμων παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες από μέρους σας ώστε να διευκρινιστεί το ισχύον καθεστώς του θέματος.

Με Εκτίμηση 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ψωμιάδης Κωνσταντίνος

 

     

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ασφαλιστική ενημερότητα.pdf)Ασφαλιστική ενημερότητα.pdf1114 Kb1647 Μεταφορτώσεις
JoomShaper