Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Αυθαίρετα

Αυθαίρετα σε περιοχές με μη καθορισμένες ή αναθεωρημένες χρήσεις τα τελευταία 25 έτη

Εγκύκλιος 939/24.02.2014/ΓΓΧΑΠ "Παρ. 18α άρθρου 23 του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Έγγραφο 3411/07.02.2014/ΔΟΚΚ "Εργασίες επισκευής & αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς"

Κτηνοτροφικές-Σταυλικές Εγκαταστάσεις §13 άρθρου 23 Ν.4178/13

Έγγραφο 262/21.01.2014/ΓΓΧΑ "Κτηονοτροφικές-Σταυλικές Εγκαταστάσεις της παρ.13 του άρθρου 23 του Νόμου 4178/13 (ΦΕΚ 174/Α)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ρύθμιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.pdf)Ρύθμιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.pdf323 Kb1849 Μεταφορτώσεις

Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»

Υ.Α. Αν. Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 297/07.01.2014-Φ.Ε.Κ. 39/Β/14.01.2014 "Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174)"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αλλαγή φύλλου καταγραφής (παράρτημα Α).pdf)Αλλαγή φύλλου καταγραφής (παράρτημα Α).pdf338 Kb1514 Μεταφορτώσεις

Σταυλικές εγκαταστάσεις & κατεδαφισμένες προ της 28.7.2011 κατασκευές

Ενημερώνουμε τους μηχανικούς ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ν. 4178/2013 έχουν ενεργοποιηθεί από τις 21.12.2013 οι παρακάτω επιλογές:

- Σταυλικές εγκαταστάσεις (παρ. 13 άρθρου 23)

- Κατεδαφισμένες προ της 28.7.2011 κατασκευές (παρ. 4 άρθρου 23)

Δείτε τις σχετικές επιλογές στο

Σελίδα 2 από 4

JoomShaper