Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Αμοιβές μηχανικών

NEW Έγγραφο 33444/3.7.2013/ΔΟΚΚ "Καταβολή είσπραξης εισφοράς 2% υπέρ ΤΕΕ ΝΔ 2726/1953 ΦΕΚ Α΄ 325/12-11-1953"

Έγγραφο 9001/24.4.2013/Τ.Ε.Ε. "Σχετικά με την είσπραξη του 2% και 2‰ των νόμιμων και προεκτιμούμενων αμοιβών μελετών και έργων"

Έγγραφο 3138/17.01.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Τιμή λ του Α΄ τριμήνου 2012 και Δ΄ τριμήνου 2011"

Εγχειρίδιο χρήσης για προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής ψηφιοποιημένων συμφωνητικών

Εγκύκλιος 32/14.11.2012/Υπ.Αν. Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2‰ υπέρ του ΤΕΕ

Ανακοίνωση Τ.Ε.Ε.
Το ΤΕΕ εναρμονίζει το σύστημα διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών με την Υ.Α. για τον καθορισμό τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Αμοιβές μηχανικών

Ελάχιστη αποζημείωση μηχανικού για μελέτες εφαρμογής και συναφείς εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών, μελετών , επιβλέψεων και λοιπών εργασιών

Εγχειρίδιο χρήσης αμοιβών μηχανικών

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος υποβολής στοιχείων και υπολογισμού αμοιβών μηχανικών

JoomShaper