Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά

Προγράμματα κατάρτισης

Συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων & εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε προγράμματα καταρτισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εξειδίκευση σε θέματα απασχόλησης των μηχανικών

Αίτηση συμμετοχής

Μηχανικοί Επιθεωρητές Μεταποιητικών Εγκαταστάσεων

Π.Δ. 126-Φ.Ε.Κ. 227/Α/16.11.2012 "Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν

Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από Μηχανικούς υπηκόους της Ε.Ε. και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων

ΚΥΑ 36662/ΙΑ (ΦΕΚ 1122/Β/10-11-12)

"Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010"

ΚΥΑ 36650/ΙΑ (ΦΕΚ 1122/Β/10-11-12)

"Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων

Σελίδα 9 από 9

JoomShaper