Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά

Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά

NEW Ενημερωτικό δελτίο "Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ με Ν. 4152/2013, όπως ισχύει" και απαιτούμενα έγγραφα

Έγγραφο Φ.80000/οικ.1647/27/11.03.2013 "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

NEW Έγγραφο 3522/17.01.2012/Ε.Ο.Π.Υ.Υ. "Ρύθμιση θεμάτων ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΙΚ. ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΟΓΑ-Παροχές Ασφαλισμένων"

Απόφαση συνεδρίασης 205/15-11-2012 Δ.Σ. ΕΤΑΑ "Μη εφαρμογή οδηγιών ΕΟΠΥΥ εν όψει δικαστικής απόφασης"

Έγγραφο 47284/14.11.2012/Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ "Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,

Εγγραφή στα ΜΕΚ νέων ειδικοτήτων Μηχανικών

Π.Δ. 90/04.06.2014-Φ.Ε.Κ. 138/Α/13.06.2014 "Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (Α΄116)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf)ΦΕΚ 138Α'13-06-2014.pdf132 Kb806 Μεταφορτώσεις

Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού επί των σ/ν για την τροποποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

Γνωμοδότηση 34/2014/23.01.2014/ΕΠ.ΑΝΤ. "Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους - Τοπογράφους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων - Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς. 


Τα επαγγελματικά δικαιώματα

Σελίδα 4 από 9

JoomShaper